Cisza przynosi spokój i ukojenie. Ćwiczenia ciszy wyzwalają w dzieciach spontaniczne ekspresje, integrację, współdziałanie w grupie. Dzieci stają się otwarte na świat i jego bodźce oraz redukują lęk przed tym, co nieznane.

Brak materiałów