REKRUTACJA

W dniach 21.12.2019r. - 28.12.2019r. prowadzona jest rekrutacja do projektu Żłobek Montessori Dreams, 38 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dokuemtny można składać w formie elektronicznej na adres rekrutacja@montessoridreams.pl lub w wersji papierowej przesyłając na adres Fundacja Popularyzacji Edukacji Artystycznej ul. ks. J. Kurzei 17/7, 31-618 Kraków lub osoboście w siedzibie żłobka w dniach zgodnie z harmonogramem:

sobota 21.12.2019r. w godzinach 9:00-10:00
poniedziałek 23.12.2019r. w godzinach 9:00-13:00
wtorek 24.12.2019r. w godzinach 9:00-13:00
piątek 27.12.2019r. w godzinach 13:00-17:00
sobota 28.12.2019r. w godzinach 9:00-13:00

Należy przesłać wypełnione i podpisane dokumenty:
1. formularz
2. dane do sl2014
3. oświadczenia
4. oświadczenie RODO
5. podpisany regulamin rekrutacji

dokumenty można pobrać tutaj