M. Montessori 1870 – 1952 włoska lekarka, pedagog, twórca metody wychowania dzieci kładącej nacisk na samodzielność, dziś nazywanej od jej nazwiska „metody montessori”. Maria stworzyła całościową koncepcję wychowania człowieka od narodzin do życia dorosłego.

Podstawową zasadą metody jest wolność ucznia, której zawdzięczamy jego kreatywność. Z wolności powinna narodzić się dyscyplina, a ta doprowadza do samokontroli.

Celem metody jest:

  • nauka samodzielności,
  • rozwinięcie umiejętności i talentów dziecka,
  • wychowanie w szacunku do innych ludzi i otaczającego nas świata
  • trening zmysłów,

Dzieci wychowywane metodą M. Montessori są:

  • ciekawe świata, dopytują, szukają odpowiedzi na pytania,  
  • elokwentne, 
  • kreatywne, 
  • szczęśliwe, 
  • mają duże poczucie własnej wartości,
  • pewne siebie.