REKRUTACJA

REKRUTACJA

W dniach 21.12.2019r. - 28.12.2019r. prowadzona jest rekrutacja do projektu Żłobek Montessori Dreams, 38 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Dokuemtny można składać w formie elektronicznej na adres rekrutacja@montessoridreams.pl lub w wersji papierowej przesyłając na adres Fundacja Popularyzacji Edukacji Artystycznej ul. ks. J. Kurzei 17/7, 31-618 Kraków lub osoboście[...]
  • 1