MAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA  :)

Rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym. Osoby zainteresowane żłobkiem prosimy o przesłanie dokumentów rekrutacyjnych na adres rekrutacja@montessoridreams.pl 

 

Udostępniamy Państwu dokumenty, które należy sie złożyć w procesie rekrutacji do żłobka w ramach projektu Żłobek Montessori Dreams, 38 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Rekrutacja do żłobka trwa od 21.12.2019r. do 28.12.2019r. Regulamin rekrutacji znają Państwo tutaj.

Dokumenty można składać w formie elektronicznej na adres rekrutacja@montessoridreams.pl lub w wersji papierowej przesyłając na adres Fundacja Popularyzacji Edukacji Artystycznej ul. ks. J. Kurzei 17/7, 31-618 Kraków lub osobiście w siedzibie żłobka w dniach zgodnie z harmonogramem:
sobota 21.12.2019r. w godzinach 9:00-10:00
poniedziałek 23.12.2019r. w godzinach 9:00-13:00
wtorek 24.12.2019r. w godzinach 9:00-13:00
piątek 27.12.2019r. w godzinach 13:00-17:00
sobota 28.12.2019r. w godzinach 9:00-13:00

1. formularz
2. dane do sl2014
3. oświadczenia
4. oświadczenie RODO
5. podpisany regulamin rekrutacji

dokumenty można również pobrać tutaj 

W dniu 30 grudnia zostanie ogłoszona lista przyjętych osób na stronie żłobka www.ZlobekSadowa.MontessoriDreams.pl
W dniach 30 i 31 grudnia osoby zakwalifikowane do projektu zapraszamy na podpisanie umów.
Szczegóły opisane są w regulaminie. 

Podczas rekrutacji udzielamy informacji o żłobku w różnych językach m.in. angielski, francuski, rosyjski, język migowy. Biuro projektu pozbawione barier architektonicznych znajduje się przy ul. Reduta 28 w Krakowie. Na spotkania zapraszamy po wcześniejszym umówieniu się. 

Żłobek Montessori Dreams powstaje dzięki Funduszom Unijnym, w ramach projektu „Żłobek Montessori Dreams, 38 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach Działania 8.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzkiego na lata 2014-2020 nr wniosku RPMP.08.05.00-12-0057/19

 

WYNIKI REKRUTACJI

lista osób zakwalifikowanych do projektu na dzień 30.12.2019r.

Osoby zakwlifikowane do projektu zapraszamy na podpisywanie umów w dniach:

30.12 godz. 9:00-17:00 

31.12 godz. 8:00-16:00

Jeżeli ktoś z Państwa nie zdążył złożyć dokumentów rekrutacyjnych informujemy, że mamy jeszcze wolne miejsca!!! Rekrutacja zostaje przedłużona w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc w żłobku.